מילון מושגים


מילון מושגים בשוק ההון


                           א | ב | ג | ד | ה | ו | זח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

א

אג"ח המכשיר הפיננסי העיקרי המשמש בבניית ההשקעה הסולידית . שטר חוב, הדומה למתן הלוואה לגוף המנפיק את השטר. האג"ח נסחרת בבורסה ניתן לקנות ולמכור אותה בלא קשר למועד פירעון "ההלוואה".האג"ח מבטיחה תשואה מוגדרת מראש (ע"ע תשואה לפדיון) ויכולת להרוויח מן המסחר בה בטווח הקצר יותר במקרה שמחירה עולה בשוק לאחר שרכשת אותה.

אג"ח מסלוליות ישנן אגרות צמודות מדד ומט"ח, שקליות לא צמודות, בריבית קבועה או בריבית משתנה לתקופות משנה ועד לעשרות שנים. בנית אשכול ההולם לתנאי השוק היא גולת הכותרת בניהול נכון.

אג"ח זבל אג"ח בריבית גבוהה, המשקפת חששות מפני אי יכולת פרעון של תשלומי הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה. לרוב אג"ח של חברות קטנות או ממונפות.

אג"ח קונצרנית / אג"ח חברות אג"ח המונפקת ע"י חברה. בבחירה בו יש לבחון חוסן פיננסי של החברה ובטחונות הניתנים לרוכש האיגרת. ישנן אג"ח חברות המדורגות ע"י חברות דירוג אשר בוחנות את מצבן הפיננסי וקובעות בהתאם את רמת הסיכון של החברה אשר ממנה נגזר גובה הדירוג. (ע"ע דירוג אג"ח חברות).

אג"ח להמרה איגרת חוב קונצרנית אשר ניתנת להמרה במניות. כלומר אג"ח לכל דבר שניתן להפכה למניה כשהדבר כדאי כלכלית.

אופציות מכשירים פיננסים מתקדמים המיועדים לתת בטחונות (מעין רכישת בטוח), או להביא לרווחים ממונפים באחוזים גבוהים מאד. בישראל נהוגות אופציות על מדד המעו"ף והמט"ח. אופציות באסטרטגיות מובנות יכולות להביא לרווחים בביטחון מחד גיסא ומאידך רכישה לא זהירה ללא הגנות מתאימות עלולה להביא להפסדי הון ניכרים.

איחוד הון מניות פעולה בה מקבל המחזיק במספר מניות, מניה בודדת בעלת ערך נקוב זהה לערך הנקוב של סך המניות שברשותו. פעולה הפוכה מפעולת פיצול מניות.

אינדיקטורים כלכליים מובילים רשימה של מדדים, המתפרסמים בארה"ב, אשר עשויים להשפיע רבות על המסחר בבורסות ארה"ב. בין האינדיקטורים הבולטים ניתן למנות את תביעות האבטלה השבועיות (unemployment claims) ואישורי בנייה (building permits). סוחרים יומיים וסוחרי סווינג חייבים לעקוב אחר מועד פרסום האינדיקטורים באתרים הכלכליים המובילים כגון Yahoo Finance, CnnMoney ו-Forex Factory.

אינפלציה עלייה במדד המחירים לצרכן, הנגזרת מעליה ברמת המחירים במשק. כאשר המשק פעיל ואנשים קונים מוצרים בכל מחיר ישנה עלית מחירים ויכולת הקניה של המטבע יורדת. בשנת 2003 הייתה במשק דפלציה (תופעה הפוכה), ירידת מחירים המצביעה על מיתון.

אנליסט איש פיננסים אשר תפקידו לנתח מגמות שוק והיבטים שונים של חברות כגון חוזק פיננסי, חוב וכדומה. מטרת האנליזה היא הערכת
מצבה של החברה וחיזוי, עד כמה שאפשר, של הצלחתה העתידית (מניות) או יכולת הפרעון (אג"ח).

ארביטראז' עשיית רווח ללא סיכון. לדוגמה, קניית מניית טבע בבורסת תל אביב ומכירתה בבורסת ניו יורק תוך כדי עשיית רווח נקי כתוצאה מעיוות במחירים ו/או בשער החליפין.



ב

בנק מרכזי בנק רשמי של מדינה בארה"ב הפדרל רזרב ואצלנו בנק ישראל, הבנק והנגיד בראשו מחליט מידי חודש, על רמת הריבית במשק. קביעתו משמשת כבלם לאינפלציה (בהעלאת ריבית) אך מביאה להאטה בפעילות המשק והפוך. הריבית שקובע הנגיד משמשת בסיס לכלל הריביות במשק ומשפיעה באופן ישיר על התשואות והרווחים של שוק אגרות החוב.

בורסה מקום בו נערך המסחר בניירות ערך. בישראל המסחר נערך בשיטת הרצף בה הסוחרים נותנים פקודות לקניה או מכירה דרך מחשב. המסחר מתאפשר כאשר יש "חלוקי דעות" בין אנשים שונים. האחד חושב שבמחיר מסיים כדאי לו לרכוש מניה מסוימת מאחר וצופה שמחירה יעלה ואילו האחר מוכן למכור אותה במחיר זהה מאחר וחושב הפוך ממנו, כך נוצר בניהם מפגש ומתקיימת עסקה.

בורסה-מניות כללי בבורסה בתל אביב נסחרות כ600 מניות לערך. נחלקות לקבוצות ע"פ גודל ושכיחות מסחר. 100הגדולות מדד ת"א 100 - מדד המעוף מייצג את 25 המניות הגדולות מתוך ה100, שאר המניות מכונות היתר.

בורסה-שלב טרום פתיחה במהלך שלב זה מזרימים הבנקים והברוקרים למחשב הבורסה בת"א את פקודות הקנייה והמכירה שהתקבלו מהציבור. שלב זה נמשך מ-08:30 ועד לפתיחה.

בורסה שלב פתיחה ניתנות הוראות (קנייה או מכירה) טרם הפתיחה, שקלול המחירים כפוף להנחיות נוספות קובעות את שער הפתיחה של מניה. מאה המניות הגדולות מתחילות להיסחר 09:45 לערך, ב- 10:15 יתר המניות ואיגרות חוב ב- 10:05.השינוי במחיר המניות ביחס למחיר הסגירה מיום המסחר הקודם מוגבל.

בורסה-שלב המסחר שלב זה מכונה שלב הרצף מתחילת המסחר, מסתיים ב-16:45.
המסחר בשלב זה מתבצע בין קונה אנונימי אחד למוכר אנונימי אחר. לכל עסקה יש מחיר משלה והמסחר הוא בו זמני בכל ניירות-הערך. האג"ח מסתיים בשעה 16:30.

בורסה-שלב הנעילה שלב זה מתחיל לגבי מניות ב-16:45 ומסתיים ב-17:00.
השינוי משלב המסחר הוא שכאן כל העסקאות נעשות רק בשער הנעילה אשר נקבע בתחילתו, שער הסגירה מהווה בסיס לתחילת המסחר ליום המסחר הבא. עסקה מחוץ לבורסה עסקה המתבצעת שלא דרך מערכת המחשב של הבורסה לניירות ערך בת"א. עסקה כזו יכולה להתקיים גם מחוץ לשעות המסחר.

בורסה (חבר) בבורסה לני"ע בת"א ישנם כ - 30 חברים בהם הבנקים. ישנן חברות לניהול תיקים חברות בורסה בעצמן אשר מחזיקות את כספי הלקוחות אצלם.

ביד Bid מחיר היצע של נייר ערך או מט"ח.

ביטוח פדראלי של הפקדות מסחר (FDIC) תוכנית ביטוח, המבקרת ומבטחת את כספי הלקוחות המופקדים בארה"ב עד לסך של 100,000$ הביטוח הפדראלי ניתן הן לאזרחי ארה"ב והם לאזרחים זרים המשקיעים בארה"ב.

בלוק רכישה של נכס כגון מניות או תעודות סל בהיקפים גדולים. לרוב מדובר על מוסדי או קונה פרטי גדול. רכישה של מעל 10,000 מניות כמות או 200,000$ שווי נחשבת "בלוק".

בעל עניין הוא מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות של החברה.

בר הצגה גרפית של מחיר נכס בפרק זמן מוגדר דוגמת מחיר מניה X ביום מסוים.השיטה הטכנית הידועה בשם "נרות יפאניים" משתמשת רבות בהצגה גרפית של ברים.

ברוקר הוא מי שמוסמך על ידי הרשות לניירות ערך לקנות ולמכור ניירות ערך עבור לקוחותיו.

ברוקר מייצג הוא מי שקיבל הסכם לייצג ברוקר או בית השקעות. לברוקר המייצג ניתן הסמכות להפנות לקוחות.



ג

גאפ פער מחירים במניה, מדד או צמד מטבעות. טווח מחירים שבו לא התקיים מסחר. גאפים קורים בדר"כ בעת פתיחה של יום המסחר/שבוע המסחר או בעת פרסום נתון/דו"ח חשוב שתוצאתו הייתה אינה צפוייה. מנתחים טכנים טוענים שכל גאפ בסופו של דבר נסגר בין אם זה תוך דקות ספורות ובין אם זה תוך חודשים.

אג"ח מדינה - גילון איגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים, נושאת ריבית משתנה המשולמת מדי שלושה או ששה חודשים.הריבית משתנה ע"פ ממוצע ריביות המק"מ (ע"ע מק"מ).

אג"ח מדינה - גליל איגרת חוב שקלית צמודה למדד, לתקופה של עד 15 שנה. נושאת ריבית קבועה המשולמת אחת לשנה וקרן שמשולמת בסוף חיי האיגרת.

גמא שינוי ערך הדלתא עקב שינוי המדד בנקודה.

גידור אסטרטגיית מסחר שמטרתה לצמצם סיכון בפוזיציה מסויימת. בדרך כלל מדובר בשילוב כלים כגון מכירה בחסר וסטופלוס.



ד

דו"ח התעסוקה דו"ח חודשי שמפרסם משרד העבודה, הסוקר את מספר מקומות העבודה החדשים שנוצרו או פחתו במשק, ובוחן את השכר הממוצע.

דו"חות כספיים דו"ח המתפרסם ע"י חברות ציבוריות בישראל אחת לשלושה חודשים (רבעוני) ודו"ח שנתי מורחב יותר. הדו"ח כולל נתונים כספיים על מצב החברה, כגון מאזן, רווח והפסד, תזרים המזומנים וסקירת מנהלים על מצבה העסקי של החברה.

דו"ח מיידי דו"ח אשר חברות ציבוריות חייבות להוציא בעקבות אירוע מהותי בחיי החברה. הדו"חות המיידים בישראל מדווחים לרשות ניירות ערך ומופיעים בפורמט אלקטרוני באתר maya.co.il.

דיבידנד תשלום שמחלקת חברה לבעלי המניות מתוך רווחי החברה.הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה. חברה אינה חייבת לחלק דיבידנד גם אם היא חברה מרוויחה.

דילול הון מניות הגדלת כמות מניות החברה ללא גידול בנכסים. פעולה זו מתרחשת במקרים של חלוקת מניות הטבה, מימוש אופציות, המרת אג''ח להמרה או הנפקת זכויות.

דירוג אג"ח חברות / קונצרני ישנן שתי חברות בארץ המדרגות את אגרות החוב של החברות השתיים חוקרות את יכולת ההחזר של החברות ומדרגת אותן לפי סולם מוסכם. ככל שמיקום החברה נמוך יותר בסולם היא תדרוש לתת תשואה גבוהה יותר. מצד שני גדל הסיכון לגבי יכולת החברה להחזיר את חובותיה.

דירוג קרנות נאמנות ישנן כמה שיטות לדרג קרנות נאמנות, שיטת ה"כוכבים" המדרגת אותם לפי תשואה, כאן לא נלקחים בחשבון הסיכונים שלוקח מנהל הקרן ולכן משקיע זהיר לא יסתפק בנתון זה.
ישנם מדדים בין לאומיים הבולט בהם מדד שארפ המשקלל סיכונים ותשואות ומדד משופר יותר המעניק ציון ב"יהלומים".
כל המדדים הללו חסרים שכן הם כמותיים ולא מודדים נושאים איכותיים (למשל מיהו מנהל הקרן בפועל, שכן לו התחלף אין התוצאות מלמדות על הביצועים בעתיד וכן הלאה...).

דירקטוריון גוף אשר תפקידו להתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעולותיה. קם ופועל על פי הוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך.

דלתא שינוי מחיר האופציה עקב שינוי ביחידה אחת (1 נקודה) במדד 25 (נכס הבסיס). פוזיציה בעלת דלתא חיובית תרוויח כאשר המדד יעלה (ושאר הפרמטרים ללא שינוי), ותפסיד כאשר המדד ירד (בדלתא שלילית זה הפוך). כללים בסיסיים לדלתא: קניית קול (או כתיבת פוט) מוסיפה דלתא חיובית, קניית פוט (או כתיבת קול) מוסיפה דלתא שלילית. דלתא של אופציה (בערך מוחלט)בתוך הכסף היא בין 50 ל-100, מחוץ לכסף: בין 0 ל-50 (ערך מוחלט של הדלתא גדל ככל שנכנסים לתוך הכסף).
הערה: דלתא של אופציה (בערך מוחלט) היא גם ההסתברות שהאופציה תפקע בתוך הכסף.

דקס Dax מדד משוקלל של 30 המניות המובילות בבורסה לניירות ערך בפרנקפורט (גרמניה).

דפלציה ירידה במדד המחירים לצרכן, הנגזרת מירידה ברמת המחירים במשק. ירידת מחירים המצביעה על מיתון. (הפוך ממצב של אינפלציה).



ה

הון מונח המציין את מכלול הנכסים העומדים לרשותו של האדם, שיש בהם כדי לשמש אותו לצורך יצירת תוצר או הכנסה. המונח הון נמצא בשימוש רווח בתחומי הכלכלה, הפיננסים והחשבונאות, והגדרתו המדויקת משתנה על פי התחום וההקשר.

היוון תרגום הכנסות, רווחים או הוצאות הפסדים עתידיים, לתקופת זמן שונה. נניח לפורש הראשי להוון חלק מן הגמלה המשמעות היא קבלה בעת הנוכחית של תשלומים עתידיים.

היפותזת השוק היעיל תיאוריה הגורסת כי ניירות ערך משקפים ומגלמים בכל רגע נתון את כל המידע הרלוונטי לגביהם.

היצע וביקוש המונח הכלכלי המייצג את המחיר הנמוך ביותר אותו דורש המוכר (היצע - Ask) ואת המחיר הגבוה ביותר אותו מוכן הקונה לשלם (ביקוש - Bid). ככל שסחירות הנכס גדולה יותר, כך הפער בין ה-Ask ל-Bid מצטמצם. ה-Ask לעולם יהיה גבוה יותר מה-Bid.

הנפקה ציבורית תהליך של גיוס הון לחברה, ע"י הנפקת ני"ע של החברה בתמורה לכסף שמתקבל מהמשקיעים. חברה, המעוניינת בגיוס הון, צריכה לעמוד בקריטריונים של הבורסה, ולבסוף לגייס את הכסף מהציבור באמצעות חברת חיתום.

הסכם חיתום הסכם שנחתם בין החברה המנפיקה ניירות ערך לציבור לבין חברת החיתום אשר מבצעת בפועל את ההנפקה. ההסכם כולל התחייבות לרכוש את ניירות הערך שהציבור לא ירכוש. לתשומת לבך, יתכן מצב של ניגוד עניינים בין מנהל תיקים ללקוח במקרה והוא גם חברת חיתום, אז עלול להיווצר מצב בו מנהל התיקים יוותר עם עודפי ניירות ערך, ע"פ החוק והסכם עם הלקוח יכול מנהל התיקים להכניס ניירות שהנפיק לתיקי לקוחותיו.

הפסקת מסחר החלטה של דירקטוריון הבורסה, אם לגבי השוק כולו ואם לגבי נייר ערך כלשהו, להפסיק את המסחר בשוק ו/או בנייר הערך לתקופה מסויימת, שיכולה להיות קצובה בהחלטה או ללא הגבלת זמן. הסיבות יכולות להיות רבות: ירידות חזקות בערך הנייר, מידע מהותי שלא פורסם למשקיעים בדוח מיידי וכו'.

הפרטה תהליך של מכירת נכסים הנמצאים בבעלות הממשלה והעברתם לידיים פרטיות.

הצעת מכר הצעה הניתנת במסגרת הנפקה של החברה, בה מוכרים בעלי עניין (להם יותר מ5% מן החברה) מחלקם בחברה.

הצעת רכש הצעה לרכישה של מניות על ידי בעלי עניין הנעשית בדרך כלל מתוך מגמה להשיג שליטה מלאה בחברה.

הפרשה לחובות מסופקים/אבודים חוב שגבייתו מוטלת בספק. החברה נאלצת להותיר ברזרווה סכום לכיסוי החוב אשר יתכן ולא ישולם כמו לחובות אבודים שכאן כבר ברור שבעל החוב לא ישלם את חובו.

התכנסות מצב טכני של תנועה עם תנודתיות נמוכה בין קווי תמיכה והתנגדות ברורים. מצב זה יוביל בסבירות גבוהה לפריצה לאחד הכיוונים עם סיכוי לתנועה חדה.



ו

ויסות התערבות מלאכותית בשערים של נייר ערך כלשהו. לרוב נעשה תוך הזרמת ביקושים או היצעים רבים במטרה לשנות או לשמור על שער נייר הערך.

ולטיליות תנודתיות, הפער בין הנקודה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר של מניה, מדד או מוצר פיננסי אחר. תנודתיות גבוהה מלמדת בד"כ על סיכון גבוה יחסית בהשקעה בצד סיכוי תואם. מידת תנודתיות גבוהה טובה לשחקני האופציה שכן מגדילים את הסיכוי למימוש האופציה ומכאן ערכה עולה.

וגא שינוי מחיר האופציה עקב שינוי של סטיית התקן באחוז אחד. פוזיציה בעלת וגא חיובית תרוויח בעת עליית סטיית התקן (ושאר הפרמטרים ללא שינוי) ותפסיד בעת ירידת סטיית התקן (בוגא שלילית זה הפוך). כללים בסיסיים לוגא: קניית אופציה מוסיפה וגא חיובית, כתיבת אופציה מוסיפה וגא שלילית. ערך הוגא הוא מכסימלי כאשר האופציה על הכסף (קטן ככל שמתרחקים לתוך או מחוץ לכסף). ככל שמתארך הזמן לפקיעה ערך הוגא גדל.

ועדת נגידי הבנק הפדראלי (FOMC) הבנק הפדראלי המרכזי בארה"ב פועל ב-12 מחוזות, אשר מכסים את שטחה של ארה"ב. בכל מחוז נגיד "פד", הכפוף לנגיד ה"פד" הראשי. הועדה, המורכבת מנגידי ה"פד", מתכנסת אחת לכמה שבועות על מנת לקבוע כיצד לעשות שימוש בכלים מוניטריים להסדרת הפעילות המשקית בארה"ב. הכלי החזק ביותר העומד לרשות ה"פד" הוא החלטה על גובה הריבית הפדראלית בארה"ב, השולטת למעשה על היצע הכסף בשווקים ולה השפעה רבה על הכלכלה האמריקאית בכלל ועל וול סטריט בפרט. הימים בה מתפרסמת החלטת הריבית עלולים להיות תנודתיים במיוחד.



ז

זירת המסחר חדר בו מתבצעות העסקות בין נציגי חברות הבורסה "בצעקות". מאז שעברה הבורסה בת"א לשיטת הרצף המסחר מתנהל דרך המחשב ואין יותר זירה. בבורסות רבות אחרות נמשך המסחר בזירה.

זמן אמת מערכות זמן אמת (real time) מספקות מחירים, ציטוטים, גרפים וחדשות באופן מיידי וללא שום עיכובים. מערכות זמן אמת יקרות יותר ממערכות "רגילות" עם ציטוטים בעיכוב (delay). התאמת המערכת תלויה באופי הסוחר: טווח ארוך וסווינג- מערכת "רגילה", יומי- מערכת בזמן אמת.



ח

חבר בורסה גוף המוסמך לבצע פקודות קנייה ומכירה של משקיעים במחשבי המסחר של הבורסה לניירות ערך. חברי הבורסה הם בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח.

חברה בע"מ יישות משפטית, נפרדת מבעליה, כלומר בעלי המניות בה מוגבלים כדי גבול השקעתם בחברה.

חוזים עתידיים התחייבויות בין שני צדדים לאספקת נכס בסיס (סחורה, נייר ערך, מדד או מטבע) במועד עתידי במחיר קבוע מראש. השימוש בחוזה עתידי מאפשר לצדדים (מוכר וקונה) לתכנן כרצונם הוצאה או הכנסה ידועה מראש, מבלי להתחשב בגורמים חיצוניים, ובכך לצמצם הלכה למעשה את הסיכון שבתנודות נכס הבסיס.

חסכון - תכנית הפקדה בבנק של כסף לא נזיל "סגור" לתקופה מסוימת נושא רווח. לתשומת לב ההטבה המשמעותית שהייתה לאפיק זה בעבר הפטור ממס, בוטלה.

חסכון-תפ"ס/ פח"ק/ פר"י פיקדון בנקאי בריבית יומית הניתן למימוש מדי יום.

חסכון-פז"ק ראשי תיבות של פיקדון לזמן קצוב, המוגדר מראש בריבית שקלית קבועה/קבועה.

חסכון-פצ"מ פיקדון צמוד מט"ח, בו הצמדה למטבע חוץ מסוים בתוספת ריבית.

חסכון-פק"מ פיקדון קצר מועד, לטווחי זמן קצרים, בריבית שקלית נומינאלית העדיפה מזו של התפ"ס היומי.

חדר עסקאות עוסק במסחר במטבעות, באג"ח לסוגיהם, בסחורות או במכשירים פיננסיים. חדר העסקות מרכז את פעילות הלקוחות וסוחר בשוק הבינלאומי, הן עבור לקוחותיו והן עבור חשבונותיו. העסקות מתבצעות באמצעות רשת תקשורת אלקטרונית משוכללת, אשר גם מספקת מידע על רמת המחירים בשוק בזמן אמיתי.

חשבון מזומן חשבון מסחר בו לא מתבקש מינוף. הפעילות בחשבון יכולה להיעשות עד סך הכסף המופקד בחשבון.

חתם/ חיתום גוף אשר מסייע לחברה להנפיק את מניותיה בשוק הראשוני ולגייס על ידי כך הון מהציבור. החתם מתחייב בפני החברה המנפיקה לרכוש את ניירות הערך שהוצעו למכירה ולא נקנו על ידי הציבור במחיר ובמועד המצוין בתשקיף ההנפקה. גוף זה אחראי ניהול ההנפקה והפצת המניות. החתם מקבל מהחברה המנפיקה עמלה תמורת ביצוע חובותיו אלו.



ט

טווח השקעה אחד נושאים החשובים בתכנון תיק ההשקעות בצד מטרת ההשקעה. השאלה הראשונה היא למה מיועד הכסף? (השלמת הכנסה לאחר יציאה לגמלאות, רכישת דירה, בטחונות לעתיד וכו').
שאלה שנייה היא כמה זמן סביר שהחיסכון לא יידרש במלואו או בחלקו.. שאלות אלה בצד התאמה למצבו הפיננסי הכללי של הלקוח קובעים את מיבנה תיק ההשקעות של הלקוח.

טווח מחיר ההפרש בין המחיר הגבוה למחיר הנמוך של נייר ערך, מדד או נכס בסיס אחר בפרק זמן מוגדר כגון יום, שבוע או חודש.

טיק (tick) מדד המייצג את ההפרש בין כמות המניות העולות למניות היורדות בבורסת NYSE. הטיק מספק כיוון קצר טווח בנוגע לכיוון השוק. טיק חיובי פירושו שיותר מניות עולות מיורדות וטיק שלישי פירושו שיותר מניות יורדות מעולות.

טרין (trin) מדד המייצג את כיוון השוק ומחושב בדרך הבאה: כמות המניות העולות חלקי כמות המניות היורדות. התוצאה של חלוקה זו החולקת במחזור של המניות העולות חלקי המחזור של המניות היורדות. כאשר הטרין יורד- שוק שורי, כאשר הטרין עולה- שוק דובי.



י

יצירה/פדיון יצירה=כניסת לקוח לקרן נאמנות, הקרן תרכוש ניירות ערך ע"פ אחזקותיה למצטרף החדש. פדיון הוא יציאת לקוח מן הקרן, על הקרן למכור ניירות ערך בהתאם. לתהליך הכניסה והיציאה נוספות עמלות קניה ומכירה של ני"ע ולרוב גובת החברות תוספת כספית המכונה דמי הוספה. המושג פדיון משמש גם בקבלת כספי אג"ח.

ימי מסחר בישראל א-ה במרבית מדינות העולם ב-ו'.
פערי הימים יוצרים לעיתים מצב מלאכותי של שוני בין מחיר מניה בחו"ל (למשל במדד הנאסד"ק) לבין מחירה בישראל.

יווניות מדדי רגישות של מחירי אופציות לשינויים בפרמטרים הקובעים את מחיר האופציה.



כ

כתיבת אופציה שווה למכירת אופציה בחסר ((SHORT, כותב האופציה מתחייב בתמורה לפרמיה כספית שמקבל במעמד ההתחייבות למכור לרוכש האופציה (אדם אחר מסוים, אך אנונימי מבחינתו) מוצר, בארץ מדד מעו"ף, או מט"ח בתאריך מסוים ובמחיר מסוים. ההצעה עומדת כזכות לרוכש האופציה אשר מממש את זכותו רק במקרה של כדאיות כלכלית, קרי שהמחיר במועד שנקבע עדיף מהמחיר ביום החוזה ומותיר בידיו רווח.

כתבי אופציות ני"ע המונפקות ע"י חברות ומהוות זכות לקנות מניות במחיר מסוים בתוספת פרמיה כספית עד לתאריך קבוע מראש. זוהי למעשה רכישת המניה בשני שלבים, האופציה בשלב הראשון והפרמיה שמשולמת רק בביצוע ההמרה. ההמרה הופכת כדאית כאשר מחיר המניה עולה והופך נמוך יותר ממחיר האופציה בתוספת המימוש.



ל

לונג/שורט שורט =מוכר אופציה או חוזה, לונג = הקונה.



מ

מדד אמון הצרכנים סקר חודשי המלמד כיצד חש הציבור באשר לתמונת המצב הכלכלית.

מדד דאו ג'ונס מדד 30 מניות של חברות התעשיה הגדולות בארה"ב הנסחרות בבורסה של ניו יורק (חלקן אף נסחרות בנאסד"ק).

מדד נאסד"ק הבורסה השניה בגודלה בארה"ב עיקר החברות שמניותיהן נסחרות בה עוסקות בשוק הטכנולוגיה (היי-טק).

מדד המחירים לצרכן עלות סל המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת בתחומי החיים השונים כמו סל מזון, בריאות הלבשה דיור ותחומים נוספים.

מדד המניות הכללי משקף השינויים שנרשמו בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת"א.

מדד המעוף נקרא גם מדד ת"א 25. מדד זה מייצג את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א.

מדד ת"א 75 מדד זה מורכב מ-75 מניות הבעלות שווי שוק גבוה אשר ביחד עם מדד המעוף מהוות את מדד ת"א 100.

מדד ת"א 100 מדד זה מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה של ת"א.

מחיר סגירה מחיר העסקה האחרונה שהתבצעה במניה בשעת הסגירה הרשמית של השוק. עליית מחירים תוגדר במניה רק אם מחיר הסגירה הוא מעל למחיר הפתיחה וירידת מחירים תוגדר אם מחיר הסגירה נמוך ממחיר הפתיחה. מחיר הסגירה אינו בהכרח מחיר הפתיחה של יום המסחר הבא  ולמעשה כמעט תמיד שונה ממנו. כתוצאה ממסחר בשעות שלאחר המסחר או אירועים שקדמו לפתיחה ביום המסחר הבא, סביר להניח שמחיר הפתיחה ביום הבא לא יהיה שווה למחיר הסגירה של יום המסחר הקודם. ההפרש (כלפי מטה או מעלה) בין מחיר הפתיחה למחיר הסגירה של יום המסחר הבא הוא הגאפ.

מחיר פתיחה מחיר העסקה הראשונה שהתבצעה במניה בשעת הפתיחה הרשמית של השוק.

מח"מ משך חיים ממוצע של אג"ח. לרוב משקף את משך הזמן בו ישתלמו תשלומי ריבית על הקרן ובסוף תקופת חיי אגרת החוב תשולם הקרן.

מט"ח מטבע חוץ. מטרתו של המסחר במט"ח היא להרוויח משינויים בשערי מטבע. המסחר במט"ח לעולם יתבצע בין שני מטבעות שונים דוגמת שקל/דולר או דולר/יורו וכדומה.

מידע פנים מידע, הקשור לחברה שמניותיה נסחרות בשוק, אשר טרם פורסם לציבור ואשר עשוי בוודאות רבה להשפיע (לטוב ולרע) על מחיר נייר הערך. קיים איסור חוקי לסחור על פי מידע פנים והעובר על איסור זה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מיזוג הליך של שילוב 2 חברות או יותר, במסגרתו משתלטת חברה אחת "הרוכשת" על חברה שנייה ("הנרכשת"). ההשתלטות יכולה להתרחש בהסכמה (באמצעות הסכם בין החברות) או בכפייה (באמצעות רכישת ניירות הערך בשוק לדוגמה). ההשתלטות נעשית בדרך של החלפת מניות, מזומנים, נטילת אשראי ועוד.

מימוש רווחים (take profit) הליך של מכירת נייר ערך שחווה עליית מחירים ניכרת.

מינוף (margin)  מצב בו הסוחר מבצע פעולות מסחר בכסף אותו הוא לווה מהברוקר. רמת המינוף נקבעת ע"י כל ברוקר, אולם החוק בארה"ב אינו מאפשר לברוקרים לספק ללקוחותיהם מינוף הגדול מ - 1:4. כלומר, אם יש לסוחר 5,000$ בחשבונו הוא יוכל לבצע פעולות בסך כולל של 20,000$. סכום המינימום המאפשר קבלת מינוף הוא 2,000$.

מיצוע פעולה בה סוחר מגדיל את הפוזיציה שלו במניה מפסידה הנעה כנגד הכוון בו הוא קיווה שתנוע. לרוב, הצעד החכם אותו אמור המשקיע לנקוט הוא סגירת הפוזיציה והשלמה עם ההפסד, אולם רבים הם המשקיעים חסרי הניסיון הפועלים באופן אימפולסיבי  ומגדילים כמות מתוך תקווה, לרוב נכזבת, שהמניה תתקן בכוון ההפוך והשקעתם תינצל.

מכירה בחסר (Short) פעולה של השאלת נייר ערך או נכס בסיס אחר במועד עכשווי והתחייבות לרכוש אותו בחזרה במועד מאוחר יותר. מכירה בחסר מתבצעת על ידי משקיע המאמין שערכו של נייר הערך או נכס הבסיס ירדו כך שיווצר רווח כתוצאה מהמכירה בשער גבוה וקנייה בשער נמוך.

מכפיל הון היחס שבין שווי השוק של החברה לבין ההון העצמי שלה.

מכפיל רווח היחס שבין שווי השוק של החברה לבין הרווח הנקי שלה או היחס שבין מחיר מניית החברה לבין הרווח למניה.

מניה תעודה המקנה בעלות בפירמה, את הזכות לקבל דיבידנדים מרווחי החברה, זכות הצבעה בחברה והזכות לקבל את החלק היחסי בנכסים שיוותרו לאחר פירוק החברה.

מניית בכורה תעודה המקנה עדיפות המתבטאת בחלוקת רווחי החברה, או בעת פירוק החברה וחלוקת נכסיה.

מניית הטבה זוהי צורה של חלוקת מניות נוספות לבעלי מניות קיימים. הדבר אינו מגדיל את הנכס שבידי בעל המניה אך מאפשר לו מכירה של חלק מן הנכס שמחזיק ובאופן עקיף מביא לרוב לעליה במחירי המניות.

מניית יסוד תעודה המקנה זכויות מיוחדות כמו עדיפות בהצבעה או בעת חלוקת רווחים של החברה.

מניות "פני" (penny) מניות של חברות קטנות הנסחרות מחוץ לבורסה הראשית ברשימות משנה כגון "מעבר לדלפק" (otc) או "רשימה ורודה" (pink sheet). לרוב מדובר במניות עם שווי שוק נמוך, מחזורי מסחר נמוכים והפרשים גדולים בין ההיצע לביקוש (spreads). ניירות הערך הנ"ל מכונות "פני" משום שלרוב ערכן ינוע בין סנטים ספורים לדולרים בודדים. המסחר במניות אלו נושא אופי ספקולטיבי ומסוכן במיוחד.

מלווה קצר מועד (מ.ק.מ) אג"ח שקלית ולא צמודה מטעם בנק ישראל לתקופה של שנה. האגרת נפדת תמיד במחיר 100 ₪ הרווח תלוי במחיר הקניה שלה שנסחר בנכיון, כלומר במחיר פחות מ- 100 ₪.

מדדי ביצוע ישנם כמה מודלים מקובלים להערכת איכות קרנות נאמנות בחישוב תשואה לאחר ניטרול רכיב הסיכון הבולט בהם מדד שארפ. כדאי לזכור שאלו מדדים כמותיים ולא איכותיים ולכן אין בהם כדי לנבא ממש תוצאות בעתיד.

מנהל קרן גוף העוסק בניהול קרנות נאמנות. מוכרת עבודה של וועדת בכר השואפת להפרדה בין קרנות הנאמנות והבנקים.

מסחר אוטומאטי מצב בו הוראות הקניה או המכירה מוזנות אל תוך תוכנת מחשב, המבצעת אותן במועדים מוגדרים מראש. לעיתים נעשה המסחר האוטומאטי עם התערבות מפעיל אנושי.

מסחר בשעות "שלאחר השוק" (after hours) וטרום פתיחה (pre market) מסחר לפני/אחרי שעות המסחר ה"רגיל". המחזורים בשעות אלה דלילים והתנודתיות גבוהה. לרוב, מונע המסחר בשעות אלה מדו"חות חברות, דיווחים חריגים ואירועים אקס כלכליים שהתרחשו במהלך היממה.

מסחר יתר מצב בו הסוחר קונה ומוכר יותר מניות ממה שהיה אמור לסחור לו היה פועל בצורה מדודה ושקולה. מצב זה מאפיין סוחרים לא מקצועניים, אשר מנסים להחזיר הפסדים מתוך מחשבה שאם יסחרו יותר, הרווח יגיע. הדרך להתמודד עם מצב מסוכן זה, שכמעט בוודאות יוביל למפחי נפש נוספים, הוא קביעת סטופ לוסים ברורים והכרה ברורה שאין למצע טרייד כושל.

מסחר מעבר לדלפק (otc- over the counter) מסחר המתבצע בין עושי שוק לבין עצמם או בין עושי שוק ללקוחותיהם מחוץ לבורסה, לרוב במערכות מחשוב עצמאיות או בקווי הטלפון.

מסלול עמלות fix price מסלול עמלות, במסגרתו משלם הסוחר מחיר אחיד וידוע מראש עבור עסקת רכישת ו/או מכירת ניירות ערך, ללא תלות בכמות ניירות הערך.

מסלול עמלות "פר מניה" מסלול עמלות, במסגרתו משלם הסוחר מחיר עבור כל נייר ערך נרכש ו/או נמכר, כך שככל שנרכשים ו/או נמכרים יותר ניירות ערך, כך משולמת יותר עמלה.

משקיע מוסדי (institutional) גוף גדול כגון קרנות נאמנות וקופות גמל, אשר סוחר בהיקפים גדולים ובעל כוח "להזיז את השוק". לרוב מוסדי יקבל שירות אישי מהברוקרים ועמלות מוזלות בהתאם לנפחי פעילותו הגדולים.



נ

נגזרים (derivatives) מכשיר השקעה, ששווי "נגזר" מנכס בסיס כלשהו דוגמת מדד או מניה. המסחר בנגזרים מתאפיין בתנודתיות גבוהה מאוד ולכן לא מומלץ למשקיעים מתחילים.

נוסטרו חשבון עצמי של גוף כמו חברה לניהול תיקי השקעות להבדיל מתיקי השקעות המנוהלים עבור אחרים. יתכן גם כאן מצב של ניגודי עיניינים כאשר מנהל תיקים מגלה עניין בניירות ערך המצויים גם בתיקי לקוחותיו.

ניהול בנאמנות עיוורת ניהול תיקי השקעות עבור מי שנאסר עליו לנהל בעצמו תיק השקעות (כמו מנהל תיקים, עובד בנק).

נייר ערך זר ניירות ערך ה רשומים בפנקס החברות מחוץ לישראל. מס רווחי הון בניירות ערך זרים הוא בשיעור 20%.

נוסחת בלק ושולס (Black&Sholes) נוסחה לחישוב השווי התיאורטי של אופציה. מרכיבי הנוסחה הינם: מחיר המניה, שער הריבית על נכס חסר סיכון, סטיית התקן של התשואה של נכס הבסיס, מחיר המימוש והזמן עד מועד פקיעת האופציה.

ניתוח טכני שיטה לניתוח מחירי מניות, באמצעותה בוחנים את גרף "הצ'רט" של נייר הערך מנתחים את ההתנהגות ההיסטורית שלו ומנסים להסיק מכך את התנהגותו בעתיד.

ניתוח פונדמנטאלי ניתוח המתיימר לחזות תהליכים כלכליים מתוך תהליכים מאקרו כלכליים ודו"חות חברות. המנתחים הפונדמנטאליים בוחנים לעומק את דו"חות החברה הרצויה ומנסים לזהות מגמות מחיר תוך ניתוח מלאים, תזרימים ועוד. משקיעים ארוכי טווח משליכים יהבם לרוב על הניתוח הפונדמנטאלי בעוד שסוחרים יומיים וסווינג מתבססים לרוב על ניתוח טכני.

נאמן הקרן חברה שתפקידה להשגיח על התנהלות קרן הנאמנות מכוח החוק.

נרות יפאניים מיצג גרפי של מחיר נייר ערך בפרק זמן מוגדר מראש. כל נר מציג את מחיר הפתיחה, המחיר הגבוה, המחיר הנמוך ומחיר הסגירה של נייר הערך. הגוף של הנר משקף את שינוי המחיר בין הפתיחה הזנבות מעל ומתחת לנר מייצגים את המחיר הגבוה או הנמוך של היום.



ס

סווינג מתודת מסחר, לפיה נרכשים ניירות ערך במטרה להחזיקם 2-5 ימי מסחר.

סוחר יומי (day trader) אדם הרוכש ניירות ערך לטווחי זמן של שניות בודדות עד שעות ספורות עד למכירה. לרוב סוחרי היום לא נשארים בפוזיציה בסוף יום המסחר.

סחירות היכולת של מוכר וקונה לבצע עסקה בנייר הערך או בנכס אחר. סחירות נמדדת על פי משך הזמן שנדרש להפגיש קונה ומוכר וכן על פי מידת ההשפעה של המסחר על ערכו של נייר הערך.

סטיית תקן מידת התנודתיות ושינויים בנכס בסיס כלשהו.

סיכון/ מידת סיכון ציר הבדיקה המשני בצד התשואה. סיכוי לרווח גדול יותר כרוך לרוב בנטילת סיכונים גדולים יותר. כך למשל בשוק האג"ח, הריבית שמציע הלווה גדלה ככל שיכולת החזר ההלוואה שלו פחותה. מוצע מול מי שמציג רווחים גדולים בתוך זמן קצר לבחון הייטב את מידת הסיכון של השקעתו-אין קוסמים בשוק ההון. מידת התשואה ביחס לביטחון תיק ההשקעות.

סליקה התהליך שבו פעולות מסחר נבדקות ע"י בית סליקה מורשה (הגוף בו מופקדים כספי הלקוח). כאשר פעולות מסחר נבדקות ומאושרות, בית הסליקה מבצע את התיאום בין הקונים למוכרים.

ספוט המחיר הנוכחי של נייר ערך או נכס אחר כלשהו.



ע

עושה שוק גוף המתחייב למכור ולקנות ניירות ערך על מנת להפכם לנזילים ולהגדיל את סחירותם.

עמלה תוספת מחיר אותה מקבל מנהל תיקים או חבר בורסה או ברוקר עבור שירותיו (לרוב בהקשר של רכישת ומכירת ניירות ערך).

עקום תשואה לפדיון גרף המתאר את משך הזמן אל מול שיעור התשואה השנתי שלה לפדיון. גרף עולה משמעותו שהשקעה באיגרת חוב לטווח ארוך תניב תשואה גבוהה יותר מאשר אג"ח לטווח קצר והפוך.



פ

פארי ערכה המתואם של אג"ח כלומר שוויה התיאורטי שלה לפדיון.

פוזיציה כמות נכס פיננסי שנקנה ומוחזק (לונג), או שהושאל ונמכר בחסר (שורט) ע"י המשקיע.

פוינט אנד פיגור (p&f) שיטת ניתוח גרפים, המציגה מחירים בלבד, ולפיה עליות מחירים מוצגות כ-x וירידות מחירים מוצגות כ-o.

פיבונאצ'י מונח, אשר נמצא בשימוש נרחב בשיטת הניתוח הטכני, המנסה לנתח את רמת התיקון של מניה אשר נעה במגמה בכוון עליה או ירידה ומתקנת בכוון הנגדי. ניתן להשתמש בדוגמה הבאה: מניה הנמצאת במגמת עליה מתחילה לתקן מטה. הסוחר מנסה למצוא נקודת קניה טובה (תמיכה) תוך כדי התיקון בתקווה שהמניה תחדל לתקן ותחזור למגמת העלייה. הסוחר יחפש נקודת תמיכה בה עשויה המניה "להירגע" ולשוב למגמת העלייה.  מספר נקודות פיבונאצ'י נחשבות כנקודות תמיכה אפשריות ונמדדות באחוזי התיקון מכלל העלייה האחרונה. נקודות התמיכה האפשריות לפי פיבונאצ'י נמצאות בתיקון של: 23.6%, 38.2%, 50% ו - 61.8% של כלל 100% העלייה האחרונה.  בכל הנקודות הללו עשויה המניה להיתמך ולחזור לעלות. אם תמשיך המניה ותתקן מעבר ל - 61.8%, הרי שלפי תפיסה טכנית זו יש סיכוי סביר שהמניה תמשיך בירידה.

פיבוט (pivot) מדד, אשר נמצא בשימוש נרחב בשיטת הניתוח הטכני, המוצג על גבי גרף כקו ברמת מחיר מסוימת. המחיר הוא החישוב של הממוצע המתמטי של המחיר הגבוה, המחיר הנמוך ומחיר הסגירה של יום המסחר הקודם. הקו הנוצר משמש ביום המסחר הבא כקו התנגדות ותמיכה. אם המחיר ביום המסחר הבא מתנהל מעליו, יהיה הפיבוט קו תמיכה ואם המסחר באותו היום מתנהל מתחתיו, עשוי הפיבוט לשמש כקו התנגדות. השימוש בפיבוט נעשה בעיקר לגבי מדדי שוק וחוזים עתידיים ופחות לגבי מניות בודדות.

פיזור סיכון השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפים שונים כאשר נמנעים "מלשים את כל הביצים בסל אחד".

פיט (pit) איזור מוגדר בבורסה, בו המסחר מתנהל תוך קריאות קולניות בין הקונים והמוכרים.

פיפס (pips) יחידת שינוי המחיר הקטנה ביותר בעולם המט"ח.

פערי ארביטראז' פער מלאכותי במחיר שמבטיח רווח בטוח. למשל מחזיק מניה בישראל אשר נסחרת ביום שישי בארה"ב ערכה עולה שם משמעותית ויש עד לחידוש המסחר בישראל ביום א' שני מחירים שונים לאותה מניה, השוני במחיר עד שאלו משתווים מכונה ארביטראז'.

פקודת הגנה (stop loss) אסטרטגיה שמטרתה להגדיר מראש את ההפסד המקסימאלי כתוצאה מכניסה לפוזיציה מסוימת.

פקודת לימיט (Limit) הוראה לרכישת/מכירת נייר ערך בבורסה לפי שער מינימום או מקסימום.

פקודת מרקט (Market) הוראה לרכישת/מכירת נייר ערך בבורסה לפי שער הנייר ברגע נתון ללא הגבלה.



צ

ציטוט (quote) המחיר הנוכחי והמדויק ביותר של שער הקונים והמוכרים בנכס בסיס או נייר ערך כלשהו.

צמיחה תהליך של גידול נטו בתוצר הלאומי בשנה בניכוי אינפלציה.



ק

קומודיטי (commodity) מוצר פיננסי הנסחר בבורסות סחורות, המייצג לרוב חוזה עתידי לסחורה מסוימת כגון תירס, נפט, חיטה או סויה.

קרן נאמנות מוצר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן הנאמנות צריכה להתנהל בניהול מקצועי ובפיקוח נאמן. המשקיע מחזיק ביחידת השתתפות. לדוגמא השקעה בקרן דולרית משמעה השקעה באפיק דולרי, גם אם מנהל הקרן יודע שלא נכון להיצמד לדולר הוא מחויב ע"פ התשקיף שהפיץ להמשיך באותו אפיק ואינו יכול/אמור להניע את המשקיע לעבור לאפיק השקעה אחר.
עמלת הפצה+ עמלת מכירה/פדיון +דמי ניהול בקרנות+ שכר נאמן הקרן+ שיעור הוספה+ שכר מנהל קרן.. לא, זה ממש לא בחינם. דמי הניהול נגבים מידי יום או אחת לשבוע מתוך הקרן, מרבית המשקיעים לא מכירים את דמי הניהול הנגבים מהם. מבצע 0% דמי הוספה הוא ממש לא ניהול בחינם.

קרן גמישה קרן שמנהלה יכול לפעול בה לפי שיקול דעתו המוחלט, לכאורה ניהול תיק מלא. בפועל ע"פ מרבית הקרנות משקיעות בעיקר במניות (כך על פי הנתונים שמדווחים מנהלי הקרנות).



ר

ראלי מצב של תנועת מחיר חדה כלפי מעלה במחיר נייר ערך.

רווח נקי ההפרש בין הכנסות החברה להוצאותיה בניכוי מסים.

ריבית הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על אפשרות השימוש בהלוואה.

ריבית פריים הריבית הבנקאית מקובלת אחוז וחצי מעל לריבית המשק.

רשימה ורודה (pink sheet) רשימת מניות אשר אינן עומדות בקריטריונים של המסחר בבורסה הראשית. בעבר פורסמה הרשימה על גבי נייר וורוד ומכאן מקור השם. המניות השייכות לרשימה הוורודה הן מניות אשר אינן נדרשות לעמוד בדרישות המינימום של ה - SEC (שווי שוק, הון עצמי, רמת דווח מקיפה). ניתן לזהות את המניות הוורודות לפי הסיומת של הסימול שלהן באותיות "pk".

רשתות תקשורת אלקטרוניות (ecn) רשתות המשתמשות לביצוע יעיל, מהיר וזול של פעולות מסחר. ה-ECN מבטלות את הצורך לקבל שירותים של צד שלישי ובכך מבטלים את הצורך במתווך נוסף בתהליך רכישת המניה. ה- ECN  מפגישים אלקטרונית את הקונים והמוכרים באמצעות חברות הברוקרים איתם הם פועלים ומאפשרים להם לקנות ולמכור ישירות אחד לשני.



ש

שווי שוק של חברה מס' המניות כפול שער המניה בשוק, מביע את ערך החברה בשוק.

שוק משוכלל תיאוריה לפיה כוח השוק החופשי המשפיע על מחירי ניירות ערך משקף את הציפיות של המשקיעים ומונע למשל פערי ארביטראז'.

שוק של דובים/שוורים שוק שבו מחירי המניות יורדים לאורך זמן מכונה שוק דובי. שוק שבו מחירי המניות עולים לאורך זמן מכונה שוק שוורי.

שוק של מוכרים/קונים שוק של מוכרים בו המוכרים מכתיבים את המגמה ע"י הזרמת ביקושים הגדולה מן ההיצע. שוק של קונים בו הקונים מכתיבים את המגמה ע"י הזרמת היצע הרב משמעותית מן הביקוש.

שחר (אג"ח מדינה) איגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים. נושאת ריבית קבועה, המשולמת מדי שישה חודשים.

שער חליפין יחס החליפין בין מטבע אחד לשני. כמו בין השקל ביחס לדולר.

שער יציג השער היציג של מטבע מסוים הוא אינדיקטור לשער החליפין השורר במשק לאותו מטבע. אין לשערים היציגים מעמד רשמי מחייב על פי דין ולפיכך, רשאים צדדים בעסקה כלשהי, הצמודה למטבע חוץ, לבצעה בכל שער חליפין המוסכם ביניהם, כולל שער יציג. בנק ישראל מחשב את השערים היציגים פעם אחת ביום, בימי העבודה במטבע חוץ בלבד, ומוסר אותם לידיעת הציבור הרחב כשירות מידע גרידא.השער היציג הוא השער הממוצע שהתקיים במסחר הבין בנקאי סמוך לשעת סיום יום העסקים בשקלים, כפי שנקבע בידי המפקח על הבנקים. השער הממוצע מחושב על סמך הדגימה של שערי החליפין המתפרסמים על ידי הבנקים במסכי הרויטרס, שנעשית ברגע אקראי בין השעות 14:15 ל- 15:15 בימי חול ובין 11:15 ל - 12:15 בימי שישי וערבי חגים.השער היציג מתפרסם ב- 15:15 ביום חול וב - 12:15 בימי שישי ובערבי חגים. השערים היציגים של מטבעות אחרים מחושבים לפי שער יציג של הדולר ולפי שערי אותם מטבעות לעומת הדולר בשוקי המטבעות הבינלאומיים, ברגע קביעת השער היציג.השער היציג למטבע מסוים אינו זהה לאחד משערי החליפין האחרים לאותו מטבע, כולל שערי קניה ומכירה של בנקנוטים ושל העברות והמחאות, כפי שמפורסם בעיתונות מדי יום, או שערים מיידים שנמסרים ללקוח בזמן ביצוע עסקה בסניף הבנק.



ת

תאריך פקיעה של כתב אופציה זהו התאריך האחרון בו נשמרת למשקיע הזכות לממש את כתב האופציה שברשותו לנייר ערך של החברה לאחר תאריך הפקיעה אין לכתב האופציה כל ערך.

תוספת מימוש הסכום שיש להוסיף בעת מימוש כתב האופציה.

תוצר לאומי גולמי (תל"ג) השינוי השנתי בתוצר המדינה כולל יצור השירותים, המוצרים והסחורות.

תשואה הרווח שמפיק משקיע על השקעתו.

תשואה נומינלית תשואה ללא השוואה למדד.

תשואה ריאלית תשואה בהשוואה למדד המחירים לצרכן או למט"ח.

תטא שינוי מחיר האופציה כאשר מועד הפקיעה מתקרב ביום. פוזיציה בעלת תטא חיובית תרוויח ככל שמתקרבת הפקיעה (ושאר הפרמטרים ללא שינוי). בתטא שלילית זה הפוך. כללים בסיסיים לתטא: קניית אופציה מוסיפה תטא שלילית, כתיבת אופציה מוסיפה תטא חיובית. ערך מוחלט של התטא הוא מכסימלי כאשר האופציה בכסף (קטן ככל שמתרחקים לתוך או מחוץ לכסף). ככל שמתארך הזמן לפקיעה ערך (מוחלט) של התטא קטן.

תשקיף המסמך המשפטי על בסיסו מתבצעת הנפקה. התשקיף מכיל את כל המידע על החברה או קרן הנאמנות המנפיקה, כך שהמשקיעים הפוטנציאליים יוכלו לגבש החלטת השקעה נבונה. התשקיף נבחן ומאושר על ידי רשות ניירות ערך.

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים