CFD וחוזיים עתידיים על מדדי מניות – דומה ושונה
 

CFD וחוזיים עתידיים על מדדי מניות - דומה ושונה

cfds.png
מסחר דרך CFD's הפך להיות דבר שגור בקרב סוחרים בשוק ההון. הכלי הפיננסי, אשר מהווה 50% מסך מחזור המניות בשוק האמריקאי נחשב ככלי יעיל ובעיקר הוגן. אם כן, אילו מוצרים פיננסים ניתנים למסחר דרך CFD ואילו לא? דרך CFD ניתן לסחור בכל שוק - מניות, תעודות סל, אג"ח חוזים עתידיים ועוד. אומנם לא לכל המניות קיים CFD, בטח שלא לכל החוזים העתידיים הקיימים בשוק. עם זאת רשימת המוצרים אליהם "הוצמד" CFD רק הולכת וגדלה, כפונקציה של ביקוש והיצע. בכתבה הבאה מטרתנו לסקור את ההבדלים בין קניית חוזה עתידי בבורסות החוזים השונות לבין קניית אותו מוצר רק דרך CFD. ועוד הערה קטנה - למי שלא מכיר את המסחר דרך CFD מומלץ לבקר בדף הבא. ריכזנו מספר נקודות אשר מצביעות עבור ההבדלים בין השתי הדרכים - CFD וחוזיים עתידיים על מדדי מניות.


   חוזים עתידיים מסחר ב CFD's
חשיפה לנכס בסיס   חשיפה מלאה לנכס הבסיס חשיפה מלאה לנכס הבסיס
מחיר נקוב בחוזה בחוזה עתידי המחיר הוא המחיר העתידי, משקף את שער הספוט בתוספת ריבית על התקופה של עד תוקף החוזה. CFD הוא חוזה יומי, המחיר מהווה את שער הספוט של המדד.
שעות מסחר על פי חוקי הבורסה בה נסחר החוזה. נגזר ממחיר החוזה לכן כל עוד החוזה נסחר, ה CFD נסחר גם כן.
נזילות נזילות גבוהה נזילות גבוהה
עלויות עסקה עמלה על יחידת חוזה עתידי. נע בין 5-12 $ לסיבוב. תלוי מי הברוקר שלכם.
העלות מגולמת בתוך הספרד, הפער בין מחיר הקנייה למכירה אשר מגלם עלות ממוצעת של כ-0.08% לכיוון.
גלגול עסקה ליום שלמחרת
בחוזה עתידי אין משמעות לגלגול שכן המחיר הוא תמיד מחיר עתידי.
ב- CFD פוזיציית לונג תשלם את החלק היומי על פי חישוב ריבית הליבור בעוד שפוזיציית שורט תכניס לך כסף לחשבון על פי אותו חישוב.
בטחונות\מינוף הבטוחות משתנים בהתאם לתקופות לפי דרישת הבורסה, בד"כ בין 5-8% מגודל החוזה. המינוף הוא קבוע, ודורש בטחונות קבועים של 5% מגובה העסקה.
הוראות מסחר מתקדמות קיימות פקודות מסחר מתקדמות קיימות פקודות מסחר מתקדמות
מסגרת מסחר
חוזה עתידי הוא מוצר בורסאי לכל דבר, הוא נסחר דרך בורסות החוזים וכל פעולה המבוצעת נרשמת בבורסה. כמו כן, ניתן לראות גם נפח מסחר.
CFD הוא מוצר בין בנקאי, נסחר בין הלקוח לבנק.

futuresmarket.pngסיכום

ניתן לראות כי המסחר במדדים דרך CFD וחוזים עתידיים הוא כמעט לחלוטין זהה. אומנם קיימים פערים מסוימים, אך עם זאת המסקנה היא די ברורה – לשחקני יום, המסחר דרך חוזים עתידיים הוא עדיף בעוד שלסוחרי הסווינג עדיף לפעול בשוק דווקא דרך CFD.


*תודה לצוות FINEXO על העזרה בהכנת הכתבה.

לפרטים נופסים אודות CFD לחץ כאן!

לקבלת דמו למערכת מסחר ב CFD לחץ כאן!


contact_us.gif

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים