אסטרטגיות מעו"ף


אסטרטגיות מעו"ף - אופציות מעו"ף
 

                                       
שוק עולה  |  שוק יורד  |  שוק תנודתי  |  שוק יציב
                                                                                                                                          


אסטרטגיות מעו"ף לשוק עולה


מרווח עולה בתוך הכסף
תיאור: קניית אופציית CALL בסטרייק בתוך הכסף ומכירת אופציית CALL
בסטרייק אחד גבוהה יותר.
דוגמא: קניית CALL 1000 מכירת CALL 1010.
הערות: עלות האסטרטגיה גבוהה ולא דורשת בטחונות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בעליית מדד המעו"ף.

                    long_spread.png


מרווח עולה מחוץ לכסף
תיאור: קניית אופציית CALL בסטרייק מחוץ לכסף ומכירת אופציית CALL בסטרייק אחד גבוהה יותר.
דוגמא: קניית CALL 1060 מכירת CALL 1070.
הערות: עלות האסטרטגיה נמוכה, איננה דורשת בטחונות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בתנודה חזקה למעלה.


מרווח עולה  - הפרש של שתי סטרייקים
תיאור: קניית אופציית CALL בסטרייק בתוך הכסף ומכירת אופציית CALL בשתי סטרייקים גבוהה יותר.
דוגמא: קניית CALL 1160 מכירת CALL 1180.
הערות: הסיכון והרווח גדלים בהשוואה למרווח הסטנדרטי. עלות האסטרטגיה גבוהה.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בתנודה חזקה למעלה.


                    spread_2_stricks.png


קניית צילינדר - חוזה מדורג
תיאור: מכירת PUT בסטרייק על מדד מסוים וקניית CALL בסטרייק גבוהה יותר.
דוגמא: מכירת PUT 990 וקניית CALL 1010.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות וניתן לעבוד על כמה סטרייקים כדי להוריד את עלות הבנייה.
שימוש: צפי לעליית מדד המעו"ף עם חשש לירידות קלות.

מרווח עולה דרך PUT
תיאור: מכירת אופציית PUT וקניית אופציית PUT בסטרייק גבוהה יותר.
דוגמא: מכירת PUT 1010 וקניית PUT 1000.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות גבוהים. היתרון הוא שערך התטא פועל לטובתנו.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בתנודת מדד המעו"ף עם דגש על עליות.

קניית חוזה
תיאור: קניית אופציית CALL ומכירת אופציית PUT על אותו סטרייק.
דוגמא: קניית CALL 1060 מכירת PUT 1060.
הערות: כל נקודת מדד שוות ערך ל 100 ₪, הביטחונות גבוהים יחסית אך עם זאת אנו מנטרלים את כל המשתנים של האופציות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בעליית מדד המעו"ף.

                    buy_hoze.png


קניית חוזה מוטה דלתא
תיאור: קניית חוזה סטנדרטי כולל הוספת CALL.
דוגמא: קניית CALL 1060X2 (קניית שתי CALL) ומכירת PUT 1060.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות וחושפת אותנו לתטא
שימוש: כאשר אנו מאמינים בתנודה חזקה למעלה של מדד המעו"ף.

קניית חוזה מוטה טתא
תיאור: קניית חוזה סטנדרטי כולל כתיבת PUT נוסף.
דוגמא: קניית CALL 1060  ומכירת PUT 1060 X2 (מכירת שתי PUT).
הערות: בפעולה זו אנו קונים את מדד המעו"ף בשער נמוך יותר מאשר נסחר.  האסטרטגיה כמובן דורשת ביטחונות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בעליית מדד המעו"ף. פרקטי גם כאשר מדד המעו"ף מדשדש.


אסטרטגיות מעו"ף לשוק יורד

מרווח יורד בתוך הכסף
תיאור: קניית אופציית PUT בסטרייק בתוך הכסף ומכירת אופציית PUT בסטרייק אחד גבוהה יותר.
דוגמא: קניית PUT 1000 מכירת PUT 1010.
הערות: עלות האסטרטגיה גבוהה ולא דורשת בטחונות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בירידת מדד המעו"ף.

                    short_spread_on_the_money.png


מרווח יורד מחוץ לכסף
תיאור: קניית אופציית PUT בסטרייק מחוץ לכסף ומכירת אופציית PUT בסטרייק אחד גבוהה יותר.
דוגמא: קניית PUT 1060 מכירת PUT 1070.
הערות: עלות האסטרטגיה נמוכה, איננה דורשת בטחונות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בירידת מדד המעו"ף.

                    short_spread_out_the_money.png


מרווח יורד  - הפרש של שתי סטרייקים
תיאור: קניית אופציית PUT בסטרייק בתוך הכסף ומכירת אופציית PUT בשתי סטרייקים גבוהה יותר.
דוגמא: קניית PUT 1160 מכירת PUT 1180.
הערות: הסיכון והרווח גדלים בהשוואה למרווח הסטנדרטי. עלות האסטרטגיה גבוהה.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בתנודה חזקה למטה.

                    short_spread_2_stricks.png


קניית צילינדר - חוזה מדורג
תיאור: קניית PUT בסטרייק על מדד מסוים ומכירת CALL בסטרייק גבוהה יותר.
דוגמא: מכירת CALL 990 וקניית PUT 1010.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות וניתן לעבוד על כמה סטרייקים כדי להוריד את עלות הבנייה.
שימוש: ציפייה לירידת מדד המעו"ף בשילוב חשש מעליות מתונות.

מרווח יורד דרך CALL
תיאור: מכירת אופציית CALL וקניית אופציית CALL בסטרייק גבוהה יותר.
דוגמא: מכירת CALL 1000 וקניית CALL 1010.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות גבוהים. היתרון הוא שערך התטא פועל לטובתנו.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בירידת מדד המעו"ף.

                    short_spread__call.png


קניית חוזה
תיאור: קניית אופציית PUT ומכירת אופציית CALL על אותו סטרייק.
דוגמא: קניית PUT 1060 מכירת CALL 1060.
הערות: כל נקודת מדד שוות ערך ל 100 ₪, הביטחונות גבוהים יחסית אך עם זאת אנו מנטרלים את כל המשתנים של האופציות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בירידת מדד המעו"ף.

                    hoze_short.png


קניית חוזה מוטה דלתא
תיאור: קניית חוזה סטנדרטי כולל הוספת PUT.
דוגמא: קניית PUT 1060X2 (קניית שתי PUT) ומכירת CALL 1060.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות וחושפת אותנו לתטא.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בתנודה חזקה בכיוון למטה של מדד המעו"ף.

קניית חוזה מוטה טתא
תיאור: קניית חוזה סטנדרטי כולל כתיבת CALL נוסף.
דוגמא: קניית PUT 1060  ומכירת CALL 1060 X2 (מכירת שתי CALL).
הערות: בפעולה זו אנו קונים את מדד המעו"ף בשער גבוהה יותר מאשר נסחר בפועל.  האסטרטגיה כמובן דורשת ביטחונות.
שימוש: כאשר אנו מאמינים בירידת מדד המעו"ף. פרקטי גם כאשר מדד המעו"ף מדשדש.


אסטרטגיות מעו"ף שוק תנודתי

קניית שוקת
תיאור: קניית אופציית CALL וקניית אופציית PUT בסטרייק שונה.
דוגמא: קניית CALL 1020 וקניית PUT 990.
הערות: האסטרטגיה איננה דורשת בטחונות, אך עם זאת עלותה גבוהה.
שימוש: ציפייה לתנודתיות גבוהה בשווי מדד המעו"ף - שווי המדד יעלה או ירד בחדות.

קניית אוכף
תיאור: קניית אופציית CALL וקניית אופציית PUT בסטרייק זהה.
דוגמא: קניית CALL 1020 וקניית PUT 1020.
הערות: האסטרטגיה איננה דורשת בטחונות, אך עם זאת עלותה גבוהה.
שימוש: ציפייה לתנודתיות גבוהה בשווי מדד המעו"ף - שווי המדד יעלה או ירד בחדות.

                    ocaf_buy.png


מכירת פרפר
תיאור: מכירת CALL בסטרייק גבוה, מכירת CALL בסטרייק נמוך וקניית שתי אופציות CALL בסטרייק שבין הכתיבות.
דוגמא: מכירת CALL 1020 ומכירת CALL 1000, קניית שתי CALL 1100.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות, עלותה נמוכה.
שימוש: ציפייה לתנודתיות גבוהה בשווי מדד המעו"ף - שווי המדד יעלה מעל לכתיבה  העליונה או ירד בחדות מתחת לכתיבה התחתונה.

                    sell_parpar.pngאסטרטגיות מעו"ף לשוק יציב

מכירת שוקת
תיאור: מכירת CALL ומכירת PUT בסטרייק שונה.
דוגמא: מכירת CALL 1020 ומכירת PUT 990.
הערות: האסטרטגיה דורשת בטחונות.
שימוש: ציפייה לתנודתיות נמוכה בשווי מדד המעו"ף - השוק יהיה יציב וידשדש ברמות הכתיבה.

מכירת אוכף
תיאור: מכירת CALL ומכירת PUT בסטרייק זהה.
דוגמא: מכירת CALL 1020 ומכירת PUT 1020.
הערות: האסטרטגיה דורשת הרבה בטחונות.
שימוש: ציפייה לתנודתיות נמוכה בשווי מדד המעו"ף - השוק יהיה יציב וידשדש ברמות הכתיבה.

 

                    sell_ocaf.png


קניית פרפר
תיאור: קניית CALL בסטרייק גבוה, קניית CALL בסטרייק נמוך ומכירת שתי אופציות CALL בסטרייק אמצעי.
דוגמא: קניית CALL 1020 קניית CALL 1000, מכירת שתי CALL 1100.
הערות: האסטרטגיה אינה דורשת בטחונות.
שימוש: ציפייה לתנודתיות נמוכה בשווי מדד המעו"ף - השוק יהיה יציב וידשדש ברמות הכתיבה.

                     buy_parpar.png                  

 

התמונות באדיבות אתר www.zerosum.co.il

גולשים אשר קראו מאמר זה התעניינו גם ב:

קורס בורסה לסוחרים
קורס מעו"ף וגידור מוצרים פיננסים


contact_us.gif


     קורס בורסה לסוחרים קורס מט"ח לסוחרים
בזמן אמת
קורס מעו"ף וגידורים
פיננסים
קורס פיתוח אסטרטגיות אוטומטיות
bull1.png  forex010.png  option21.jpg  predictor-black.gif

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים