חשבון נאמנות מול בתי השקעות

חשבון נאמנות מול בתי השקעות

מאת: הלל קורן, עו"ד 

המגמה, לפיה בעלי חשבונות ניירות ערך בבנקים מעבירים אותם לבתי השקעות, רק מתחזקת בישראל. השיקול המרכזי הוא, ככל הנראה, חסכון בעמלות המסחר. עם זאת, אדם המעביר את חשבונו מהבנק לבית השקעות עלול לעתים לשאול את עצמו שאלות כגון: "האם החשבון בבית השקעות בטוח כמו שהוא בטוח בבנק?" או "האם בית ההשקעות הוא מוסד פיננסי איתן ויציב כמו בנק"? על השאלה השנייה לא נשיב כעת. די שנזכיר את פרשת המעילה בבנק למסחר, אשר נחשפה בסוף אפריל  2002, על מנת להבין שגם בנק יכול, חלילה, להתמוטט וכי "לא לעולם חוסן".

באשר לשאלה הראשונה, אפשר לנשום ולהירגע. "חשבון נאמנות" אינו מוגדר בחוק הנאמנות במשפט הישראלי אך מסעיף מרכזי בו ניתן לחלץ כמה תובנות: נאמנות מוגדרת כ"זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה". לעניינינו,trust_account.png ה"נאמן" הוא בית ההשקעות בו נפתח החשבון, ה"נהנה" הוא אותו אדם אשר העביר את החשבון מהבנק לבית ההשקעות וה"נכס" הוא בעצם חשבון ניירות הערך. ניתן לראות, כי בית ההשקעות מחוייב עפ"י חוק להחזיק ולפעול בחשבון ניירות הערך לטובת בעל החשבון.

דוגמאות לאותו "טיפול נאמן" ניתן למצוא בהוראות חוק הנאמנות אשר חשובות לעניינינו:
פתיחת חשבון נפרד לכל בעל חשבון על מנת למנוע טעויות ובלבולים בין בעלי חשבונות שונים או פעולה בחשבון רק באמצעות הוראה בכתב של בעל החשבון. בית ההשקעות אינו מורשה לפעול בחשבון ניירות הערך על דעת עצמו (להוציא מקרים מיוחדים דוגמת פשיטת רגל של בעל החשבון).
יש להדגיש, כי חשבונות ניירות הערך של הלקוחות נפתחים ומנוהלים ע"י הלקוחות בנפרד מחשבון הנוסטרו של בית ההשקעות. חשבון נוסטרו הוא חשבון, אשר באמצעותו מבצע חבר בורסה פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך עבור עצמו. בחשבון זה לא יכול לבצע חבר הבורסה פעולות עבור לקוחותיו והוא חייב בדיווח נפרד לבורסה עבור חשבון הנוסטרו.נקודה נוספת ומהותית לא פחות היא שניירות הערך של הלקוח שבחשבונו מופקדים למעשה במסלקה של הבורסה וגם זה מהווה הגנה נהדרת מפני פשיטת רגל של בית ההשקעות.

לסיכום, התרחיש לפיו בנק או בית השקעות יקרוס הוא די אפוקליפטי. גם אם חלילה תרחיש כזה יתגשם, בעלי החשבונות, כפי שראינו לעיל, מוגנים ואינם אמורים להיפגע באופן עקרוני. דוגמת המעילה השנה באחד מבתי ההשקעות בארץ ממחישה זאת היטב, לאחר שאף בעל חשבון לא נפגע בטווח הארוך.

 
 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים